przewoz osób w klasie Business

W dniu 14.04.2023 roku przegłosowana została w Sejmie nowelizacja ustawy o Transporcie drogowym.

Jedną ze zmian jakie pojawiły się w niej jest rygorystyczne zwrócenie uwagi na posiadane przez przedsiębiorcę odpowiednich uprawnień (licencji) do realizacji usług przewozu osób samochodami nieoznakowanymi.

Do tej pory bardzo często firmy taksówkowe oferowały usługi wynajmu nieoznakowanego samochodu z kierowcą lub wręcz przewozy nieoznakowanymi limuzynami, które tak naprawdę były wykonywane „rozklejonymi taksówkami”.

Nowelizacja ustawy

Po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy, na pośrednika taxi i taksówkarza realizującego taką usługę „nieoznakowaną/rozklejoną taksówką”, będą nakładane surowe kary ponieważ z punktu widzenia prawa nie będzie ona zgodna z licencją taxi. Co więcej, taka usługa nie będzie objęta ubezpieczeniem komunikacyjnym, ponieważ ubezpieczyciel wyłącza z zakresu objętego polisą usługi wykonywane bez odpowiedniej licencji.

Działania jakie oferuje Driver4U.pl, realizowane są w ramach ważnych licencji i  certyfikatów uprawniających do wykonywania usług przewozu osób w klasie Business, nieoznakowanymi limuzynami przez profesjonalnych kierowców. Kierowców spełniających obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy, ważnych badań psychologicznych i lekarskich oraz zaświadczenia o spełnieniu wymogu niekaralności.

„Każdą usługę można zrealizować. Trzeba jednak pamiętać o tym, by spełniała nie tylko wizerunkowe oczekiwania klienta, ale również kryteria jakości wykonania i bezpieczeństwa pasażerów.”