Regulaminy

Adresy mailowe występujące w Regulaminie korzystania z serwisu driver4u.pl

[email protected]: do złożenia reklamacji w przypadku nieotrzymania numeru ID rezerwacji po dokonaniu zakupu lub problemów  związanych z dokonaniem operacji zwrotu/zmiany ceny.

[email protected] : reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji oraz realizacji usług

[email protected] : do korespondencji innej niż składane zamówienia, np. ustalanie szczegółów, zapytania, oferty, itp.

zamó[email protected] : do wysyłania potwierdzeń złożonych zamówień

[email protected] : adres mailowy do osoby wyznaczonej przez Administratora danych osobowych